اشتباهات ، موهبت هستند - مجله نوبهار
اشتباهات ، موهبت هستند

اشتباهات ، موهبت هستند


هر اشتباهی، موهبتی است. در واقع در درون هر خطایی، مواهب الهی بسیاری نهفته است.

همه ی ما اشتباه می کنیم و اگر خطایی نمی کردیم، هرگز چیزی یاد نمی گرفتیم و هرگز عاقل تر و خردمند تر نمی شدیم.
ما حق انتخاب داریم، یعنی آزادیم که خطا کنیم. اشتباه ممکن است آسيب برساند، اما اگر از اشتباهمان تجربه کسب نکنیم، رنجی که از بابت آن بردیم انگار برای هیچ بود. در واقع، ما چندین و چندبار اشتباهاتی یکسان را انجام می دهیم تا پیامدش آن قدر به ما لطمه بزند که بالاخره از آن درس بگیریم.

برای درس گرفتن از اشتباهات، باید ابتدا آن را بپذیریم و در اینجاست که عده ی زیادی از مردم دچار اضطراب می شوند، چون بیشتر مواقع آنها کسی دیگر را بابت اشتباه خود ملامت می کنند.

اشتباهات

تو انسان هستی و دچار خطا می شوی، اما باید از اشتباهات خود درس بگیری. در غیر این صورت زندگیت پر از درد و رنج های بسیار می شود.

چگونه از اشتباهاتت درس بگیری؟ با شکرگزاری!

هر قدر هم موضوعى ناجور به نظر برسد، همیشه و همیشه کلی مورد برای شکرگزاری وجود دارد. وقتی دنبال موارد بی شماری در اشتباهت هستی که از بابت آنها خدا را شکر کنی، به شکلی معجزه آسا اشتباهت را به موهبتی الهی تبدیل می کنی. اشتباهات، جاذب اشتباهات بیشتر است و مواهب الهی، جاذب مواهب الهی بیشتر.

از امروز در اشتباهاتت دنبال مواردی بگرد که از بابت آنها خدا را شکر کنی تا بتوانی آنها را به مواهب الهی تبدیل کنی و قدرت معجزه آسای این مواهب ، تمام زندگیت را فرا بگيرد.