بی ارزشترین نوعِ افتخار - مجله نوبهار

بی ارزشترین نوعِ افتخار


افتخار به داشتن ویژگی‌هایی است که خود انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد

مثلِ چهره ، قد ، ملیت و . . .

از چیزایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید
مثل انسانیت ، مهربانی ، گذشت ، صداقت

آدمی را ادميت لازم است
عود را گر بو نباشد هيزم است . .