ترانه مرگ قو - مجله نوبهار

ترانه مرگ قو


اکثرشما ترانه زیبای مرگ قو را شنیدید
اما كمتر كسانی ميدونن آواز مرگ قو يعنی چی ….!!؟؟؟
قو تنها پرنده ای كه يك بار عاشق ميشه …
و برای هميشه پای عشقش ميشينه
و تو تمام زندگی هر كاری برای راحتی عشقش انجام ميده
قو تنها پرنده ای كه زمان مرگشو ميدونه كی هست
چه زمانی ميميره
قو يك هفته مانده به مرگش ميره جايی كه برای
اولين بار عشقش يعنی جفتشو ديده و عاشقش شده ، اونجا ميمونه تا زمان مرگش فرا برسه
و يك روز مانده به مرگش يه آوازی برای عاشقش
از خود سر ميده ميخونه كه بهترين زيباترين آواز ميان پرندگان ست
و بعد سرش را روی بال هاش ميزارو میمیره