من اگر مرد بودم ... - مجله نوبهار

من اگر مرد بودم …


من اگر مرد بودم ؛ دست زنی را می گرفتم ، پا به پایش فصلها را قدم می زدم و برایش از عشق و دلدادگی می گفتم تا لااقل یک دختر در دنیا از هیچ چیز نترسد.

شما زنها را نمی شناسید؛ زنها ترسو اند، زنها از همه چیز می ترسند؛ از تنهایی، از دلتنگی، از دیروز ، از فردا ، از زشت شدن ، از دیده نشدن، از جایگزین شدن، از تکراری شدن، از پیر شدن، از دوست داشته نشدن …

کافی ست فقط حریم بازوان تان راست بگوید. کافیست دوست داشتن و ماندن را بلد باشید.

عشق ورزیدن و عاشق کردن هنر مردانه‌ای ست. وقتی زنها شروع می کنند به ناز خریدن و ناز کشیدن، تعادل دنیا به هم می خورد !

سیمین بهبهانی

pexels-photo-medium