چون باد می روی و... - مجله نوبهار

چون باد می روی و…


چون باد می روی و…
به خاکم فکنده ای…!

آری برو…
که خانه ز بنیاد کنده ای…

حس و هنر به هیچ
ز عشق بهشتی ام…!

شرمی نیامدت که
ز چشمم فکنده ا ی؟

هوشنگ ابتهاج

Fall-beautiful-nature-22666764-900-562