به کدام آرزو می اندیشی ؟ - مجله نوبهار

به کدام آرزو می اندیشی ؟


سیار مراقب باش که درون وجودت، در حال نظاره کدامین آرزو هستی. وقتی می ترسي هر چیزی ترسناک است. وقت امیدواری هر چیزی برای تو به یک امید تبدیل می شود. وقتی عصبانی هستی هر چیزی که به سراغت آید تو را خشمگین می سازد.

وقتی آرام هستی دنیای اطراف تو همان آرامش را منعکس خواهد کرد. هر آنچه از اعماق وجود تو بیرون می آید در جهان بیرون تو نمود می یابد و این یعنی آنکه اگر به راستی خواهان تغییر آنچه بر سر تو می آید هستی، پس لاجرم باید خود واقعی ات را عوض کنی، پس در قلب خود آنچه را که برایت ارزش دارد و دوستش داری را ببین و مطمئن باش که بیرون وجود تو همان چیز موج خواهد زد.

بسیار مراقب باش که درون وجودت در حال نظاره کدامین آرزو هستی. چرا که رسم کاینات نمایش همان آرزو در زندگی روزمره توست. سعی کن چیزی را درون وجودت ببینی که راضی ات می سازد و به تو انرژی می بخشد و بعد آسوده و آرام، نظاره گر و شاهد این معجزه خلقت باش که چگونه تمام روزگار و کائنات با تو هماهنگ خواهد شد.

life-863149_960_720