نگو نمی تونم و نمیشه - مجله نوبهار

نگو نمی تونم و نمیشه


نگو نمی تونم……نمیشه….
باید بشه…باید بتونی….

مثبت فکر کن تا مثبت بشه…

مهم نیست چقدر دلیل برای عدم موفقیتت وجود داره

به همون اندازه دلیل برای موفقیت تو وجود داره…

یادمه یک روز استاد گفتند…
تو کار درست را انجام بده….تو کار درست را انجام بده…

با بقیش کاری نداشته باش…بقیه را بسپار دست خدا.
اگه قراره هدفتو بخاطر حرف چند نفر فراموش کنی بهتره فراموش کنی..
هدف و موفقیت خیلی بارزشه چون وقتی به هدفت فکر میکنی
یه حس خوب بهت دست میده وخدا در حس های خوبه….

life-731138_960_720