حس خوب بایگانی - مجله نوبهار

Tag Archives: حس خوب

 • ساعت هدیه

  ساعت هدیه

  وقتی یک ساعت به تو هدیه می دهند، در واقع یک جهنّمِ کوچکِ غرقه در گل را برایت هدیه آورده اند. یک زنجیر از جنسِ گل سرخ، یک سلّولِ زندان از جنسِ هوا. فقط ساعت را به تو نمی دهند؛ همراهِ آن، بهترین آرزوها را هم ارزانی ات می کنند و اینکه امیدواریم تا مدّتها، […]

  ادامه مطلب ...
 • من عاشق امروزم

  من عاشق امروزم

  من عاشق امروزم دیروز را که نمیتوانم جان دوباره ببخشم، دیروز رفت … اما امیدی هست، از دیروزم درس می گیرم تا امروزم را بسازم … من عاشق امروزم امروز، همین حالا، این لحظه، نمیگذارم فردا نگرانم کند، شاید هیچ وقت فردایی نداشته باشم، من عاشق امروزم بهترین هدیه خداوند… امروز بهترین ...

  ادامه مطلب ...