من عاشق امروزم بایگانی - مجله نوبهار

Tag Archives: من عاشق امروزم

  • من عاشق امروزم

    من عاشق امروزم

    من عاشق امروزم دیروز را که نمیتوانم جان دوباره ببخشم، دیروز رفت … اما امیدی هست، از دیروزم درس می گیرم تا امروزم را بسازم … من عاشق امروزم امروز، همین حالا، این لحظه، نمیگذارم فردا نگرانم کند، شاید هیچ وقت فردایی نداشته باشم، من عاشق امروزم بهترین هدیه خداوند… امروز بهترین ...

    ادامه مطلب ...