امیدوار باش - مجله نوبهار

امیدوار باش


‌ته، ته، ته همه نا امیدی ها،
نداشتن ها،
بن بست ها،
نخواستن ها،
نبودن ها؛
یکی هست به وسعت بي كران مهربان ، زيبا و دوست داشتني بودنش عادتيست مثل نفس كشيدن وفايش از نوع آسمانيست و عشقش بي نهايت…

يقين داشته باش

ناامیدی