بیدار شو ! - مجله نوبهار

بیدار شو !


بیدار شو

امروزفرصت خوبی است

برای برنامه ریزی

قدم اول رابردار

برای موفق شدن

میل ات به موفقیت

باید بیشتراز ترس ات

از شکست باشد

بیدار شو !