راهنمای گردشگری به سی سخت - مجله نوبهار
راهنمای گردشگری به سی سخت

راهنمای گردشگری به سی سخت


برخی از شهرها، به خودی خود حرف هایی برای گفتن دارند و در مجال یک پست جامع نمی توان آن ها را معرفی کرد. مجله گردشگری گردشگرها این بار به سی سخت سری زده تا شما را با جاذبه های گردشگری سی سخت آشنا کند.

همه ی مردمی که مسافرت دوست هستند کماکان با نام سی سخت این مرکز توریستی سر سبز و زیبا آشنایی دارند. این مکان که در دامنه ی کوه زیبا زندگی اش را از سر گرفته در کنار رود ها و چشمه هایی چنان به حیات خود ادامه می دهد که حیات بخش موجودات و روح انسان هایی است که به آن جا نیز سر می زنند.

سی سخت

در این جا می توانید شهری بر ارتفاعی مثال زدنی ببینید. همچنین باغستان های مملو از میوه های مختلف گویای برکت کثیر در این شهر است.

اگر برای دیدن یک بهشت کوچک لحظه شماری می کنید از ابتدای فروردین تا اواخر خرداد ماه، به این منطقه بروید و از طبیعتش بی نظیرش نهایت استفاده را ببرید.