روی کارهای ارزشمند تمرکز کنید - مجله نوبهار

روی کارهای ارزشمند تمرکز کنید


مدیران موفق، پربارتر از مدیران دیگر هستند. آنها عادت های بهتری داشته و بلندپروازی های بیشتری دارند.

  • آنها براساس اهداف مکتوب خود حرکت و تمرکز خود را حفظ می کنند سپس آنچه را که لازم باشد انجام می دهند.
  • آنان کاری را انجام می دهند که به آن عشق می ورزند و بر انجام هر چه بهتر آن تمرکز می کنند و از توانمندی های طبیعی خود به نحو احسن استفاده می کنند.

life1

  • دائم دنبال راهکارهایی برای حل مشکلات و رسیدن به اهداف خود هستند.
  • روی استفاده هر چه بهتر از زمانشان، برای کسب بیشترین نتایج متمرکز می شوند.
  • همیشه در اطراف خود دنبال فرصت هایی هستند تا به آنچه که انجام می دهند ارزش بیشتری ببخشند.
  • حس ضرورت و تعصب به انجام کارها را در خود پرورش می دهند.
  • تمام زمان کاری خود را کار می کنند و حس حرکت رو به جلو را در خود تقویت و حفظ می کنند.

در نتیجه خیلی زود به مدیرانی غیرقابل توقف تبدیل می شوند