ضربه خوردیم وشکستیم و نگفتیم چرا؟! - مجله نوبهار

ضربه خوردیم وشکستیم و نگفتیم چرا؟!


ضربه خوردیم وشکستیم و نگفتیم چرا؟!

ما دهان از گله بستیم و نگفتیم چرا؟!

جای “بنشین” و “بفرما”, “بتمرگی” گفتند..!

ما شنیدیم و نشستیم و نگفتیم چرا؟

“تو” نگفتیم و “شمایی” نشنیدیم و هنوز

ساده مثل کف دستیم و نگفتیم چرا؟!

دل سپردیم به آن “دال” سر دشمن و دوست

دشمن و دوست پرستیم و نگفتیم چرا؟!

چه “چراها” که شنیدیم و ندانیم چرا

ما همین بوده و هستیم و نگفتیم چرا؟

سیمین بهبهانی

the-15-craziest-things-in-nature-you-wont-believe-actually-exist-4