عشق افلاطونی - مجله نوبهار

عشق افلاطونی


پرطرفدارترین تست عشق

عصر پنجشنبه است، خود را در منزل به کاری مشغول ساخته اید که با صدای زنگ در از جا می پرید. در را باز می کنید و از دیدن صحنه شگفت زده می شوید.
دو حیوان نامه رسان از زندگی آینده شما خبر آورده اند اما وقتی نامه ها را باز می کنید با پیشگویی های کاملا متفاوتی روبه رو می شوید.

یکی ار حیوان ها نامه ای به شما می دهد که در آن خوشبختی و شادی در زندگی آینده برای شما پیش بینی شده است

 از حیوان دیگری نامه ای می گیرید که در آن بدبختی و سیه روزی برای شما پیش بینی شده است.

کدام حیوان خبر خوشبختی و کدام یک خبر بدبختی را همراهش دارد؟(برای هر کدام از خبرها حیوان متفاوتی انتخاب کنبد.)

۱٫ ببر
۲٫ سگ
۳٫ گوسفند
۴٫ طوطی
۵٫ لاک پشت

تفسیر تست

پيش از خواندن پاسخ مطمئن شويد برای هر دو حالت حيوانی را انتخاب کرده و به خاطر سپرده‌ايد وگرنه تست را از دست می‌دهيد
در واقع حیوان های نامه رسان در این سناریو، بیانگر تصور شما از افرادی است که می توانند باعث شادی یا غم شما شوند. حیوان ها مملو از نشانه های روان شناسی هستند و این نشانه ها طیفی از ویژگی ها و خصوصیت های مثبت و منفی دارد.

در این داستان نامه رسان خوش خبر، بیانگر تیپ شخصیتی ای است که او را به عنوان همسر آینده می پسندید و نامه رسان دیگری تیپ شخصیتی است که باور دارید با اینگونه افراد به خوشبختی نخواهید رسید.
اين تست به ويژه برای روابط طولانی مدت مانند ازدواج مناسبتر است تا روابط کوتاه مدت.

۱٫ببر:

پیام خوشبختی: شما فردی بلند پرواز و قدرتمند را می پسندید.کسی که اراده تنزل ناپذیری برای فرمان روایی داشته باشد.

پیام بدبختی: فردی مستبد ومغرور را برای زندگی نمی پسندید.کسی که سلطان وار رفتار کند و به هیچ وجه در کارهای خانه کمک حالتان نباشد.

۲٫سگ:

پیام خوشبختی: وفاداری و پایبندی بی چون وچرا مهم ترین ویزگی شخصیتی است که از شریک زندگی انتظار دارید.

پیام بدبختی: با کسانی که سعی می کنند رضایت دیگران را جلب کنند و به نظر دیگران اهمیت می دهند،بی اندازه ناسازگارید.

۳٫گوسفند:

پیام خوشبختی: شما کلید رضایتمندی را همسری مهربان و حمایتگر می دانید.
پیام بدبختی: از اینکه اسیر فردی خسته کننده و بی ذوق شوید در هراسید.

۴٫طوطی:

پیام خوشبختی: هیچ چیز بهتر از شریکی خوش زبان و شوخ طبع و سرگرم کننده برای شما نیست.

پیام بدبختی: هیچ چیز برای شما بدتر از شریکی وراج و بی کار و بی عار نیست.

۵٫لاک پشت:

پیام خوشبختی: باور دارید پیوند ازدواج در آسمان ها رقم می خورد. همسری می خواهید که تکیه گاهتان باشد و در زمان نیاز به یاری شما بشتابد.

پیام بدبختی: از اینکه عمری را با فردی سرد مزاج و بی روح سپری کنید می ترسید.

پيام خوشبختی شما را کدام حيوان به شما داده بود؟