فوائد خنده - مجله نوبهار

فوائد خنده


خنده فشار خون را کم می کند.

خنده باعث طولانی شدن عمر می شود.

خنده سن افراد را کمتر نشان می دهد.

خنده تعادل هورمونی ایجاد می کند.

خنده باعث افزایش هورمون کورتیزول شده، ایمنی بدن را در برابر بیماریها زیاد می کند.

خنده هورمون سوروتونین را افزایش داده و باعث احساس سرخوشی در انسان می شود.

خنده تعداد ضربان قلب را تنظیم می کند.

خنده باعث شفاف شدن پوست صورت می شود.

خندیدن اوباما